Usługi

W naszej ofercie znajdują się wszelkie usługi związane z hydrualiką. Proponujemy atrakcyjne ceny na produkty wielu wiodących marek. Dla stałych odbiorców zapewniamy korzystne, negocjowane rabaty.

Montaż pieców gazowych

Montaż pieców na paliwo stałe

Instalacje gazowe

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje centralnego ogrzewania

Ogrzewanie podłogowe

Montaż grzejników

Montaż kominków z płaszczem wodnym

Montaż wodomierzy

Udrażnianie kanalizacji

Montaż biały

Hydraulika sanitarna

Roboty ziemne

Montaż pomp ciepła

O nas

Firma Usługowa EFEKT Andrzej Piwko na rynku funkcjonuje od lat, stale rozwijając swoje możliwości, zarówno w branży hydraulicznej, jak i branży remontowej.

Jest głównym wykonawcą robót konserwacyjno-remontowych dla Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., świadczy usługi dla ponad 200 wspólnot mieszkaniowych z terenu Szczecina, współpracuje z deweloperami, a przede wszystkim wykonuje usługi dla klientów indywidualnych.

Szczególne znaczenie podczas realizacji usług odgrywa zadowolenie klientów, które ukazuje profesjonalizm przedstawicieli firmy oraz rzetelność w podejmowanej przez nich pracy. Ofertę kierujemy do osób indywidualnych, przedsiębiorców i instytucji. Proponujemy atrakcyjne ceny oferując jednocześnie wysoką jakość usług.

Historia

Firma Usługowa EFEKT Andrzej Piwko swój początek wzięła z umiłowania Andrzeja do składania miedzianych rurek. Zawsze uważał, że jest to niezła zabawa, niczym składanie klocków.

Znudzony swoim dotychczasowym zajęciem, zaczął coraz więcej czasu poświęcać hydraulice. Spodobało mu się montowanie piecy, wykonywanie instalacji c.o., czy usuwanie nieszczelności gazowych. Jednocześnie przez cały czas się uczył, działając pod szyldem innych osób.

Ostatecznie 15 listopada 2005 r. rozpoczął działalność pod własnym nazwiskiem. Jako specjalista w dziedzinie montażu piecy i instalacji centralnego ogrzewania zagarnął północne dzielnice Szczecina, zaspokajając potrzeby rynku na tego rodzaju usługi. Z czasem, gdy zapotrzebowanie rynku zmalało, zaczął jako podwykonawca świadczyć usługi na rzecz Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. I tak się wszystko zaczęło:

 • [2005]

  Rozpoczęcie działania
  FU EFEKT

  W początkowej fazie działalności FU EFEKT świadczy usługi jako podwykonawca innych firm. W głównej mierze zajmuje się wykonywaniem instalacji dla osób fizycznych.

  `
 • [listopad 2014]

  Wygranie przetargu STBS Sp. z o. o

  Konsorcjum Firmy Usługowej EFEKT Andrzej Piwko i Zakładu Remontowo-Budowlanego Waldemar Witczak wygrało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług remontowych, napraw, wymiany, stałej konserwacji i usuwania awarii w budynkach i lokalach zarządzanych lub administrowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 • [czerwiec 2015]

  Wygranie przetargu STBS Sp. z o. o

  Firma Usługowa EFEKT wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z dostawą i montażem wodomierzy w mieszkaniach administrowanych i zarządzanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 • [listopad 2016]

  Wygranie przetargu STBS Sp. z o. o

  Konsorcjum Firmy Usługowej EFEKT Andrzej Piwko i Zakładu Remontowo-Budowlanego Waldemar Witczak wygrało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług remontowych, napraw, wymiany, stałej konserwacji i usuwania awarii w budynkach i lokalach zarządzanych lub administrowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 • [marzec 2017 - lipiec 2018]

  Instalacje przy ul. Korczaka

  Firma Usługowa EFEKT Andrzej Piwko wykonało instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, instalację przeciwpożarową oraz instalację kabla grzewczego w budynkach przy ul. Korczaka w Policach

 • [listopad 2017]

  Roszerzenie zakresu usług

  Firma Usługowa EFEKT Andrzej Piwko rozszerza zakres świadczonych usług o roboty ziemne. W tym celu zakupiła minikoparkę z przyczepą

 • [marzec 2018]

  Wygranie przetargu STBS Sp. z o. o

  Firma Usługowa EFEKT Andrzej Piwko wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie” organizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o. o.

 • [maj 2018]

  Wygranie przetargu STBS Sp. z o. o

  Konsorcjum Firmy Usługowej EFEKT Andrzej Piwko i Zakładu Remontowo-Budowlanego Waldemar Witczak wygrało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług remontowych, napraw, wymiany, stałej konserwacji i usuwania awarii w budynkach i lokalach zarządzanych lub administrowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 • [październik 2018]

  Wygranie przetargu STBS Sp. z o. o

  Firma Usługowa EFEKT wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i wymiany poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w piwnicach kamienic mieszkalnych położonych przy ul. B. Śmiałego 15,16, ul. Chodkiewicza 1,2,3 oraz ul Pocztowej 25 w Szczecinie organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

 • [grudzień 2018]

  Wygranie przetargu STBS Sp. z o. o

  Konsorcjum Firmy Usługowej EFEKT Andrzej Piwko i Zakładu Remontowo-Budowlanego Waldemar Witczak wygrało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie robót remontowych, napraw, wymiany, stałej konserwacji i usuwanie awarii w zasobach własnych i zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 • [styczeń 2019]

  Instalacje w miejscowości Kolsk k/Choszczna

  Firma Usługowa EFEKT Andrzej Piwko wykonała instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacyjnej w budynku przeznaczonym na dom pomocy społecznej w miejscowości Kolsk k/Choszczna

 • [marzec 2019]

  Wygranie przetargu STBS Sp. z o. o

  Firma Usługowa EFEKT wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie w 2019 roku remontów lokali zasobu Gminy Miasto Szczecin zarządzanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 • [Obecnie]

  Solidna firma na rynku od

Zespół

Jarek

Kierownik budowy

Andrzej

Założyciel

Marek

Kierownik budowy

Nasz zespół w pracy i po pracyNasz zespół bierze udział w wyjazdach szkoleniowo integracyjnych.

Kontakt

Firma Usługowa EFEKT
Andrzej Piwko
ul. Zygmunta Krasińskiego, nr 15, lok. U1, 71-443, Szczecin
NIP: 852-121-75-74
REGON: 320118828
apiwko@fuefekt.pl
Telefon: 601-060-264